Formandens beretning på ordinær generalforsamling den 8 april 2014

Jeg vil starte med at byde alle de fremmødte velkomme.

Når jeg ser ud over forsamlingen må jeg endnu engang konstatere at generalforsamlingen ser sig slået af den årlige fastelavns fest. som er grundejerforenings største trækplaster hvilket jo er ganske fantastisk. Men det er jo tankevækkende at det er mere populært i grundejerforeningen at tage masker på og slå med køller, men nu er det jo også nu engang Amager vi bor på.

Som nok alle ved så har vi i bestyrelsen det sidste års tid arbejdet meget på vores vejprojekt. Et projekt som med et klart flertal blev stemt igennem her i februar måned. Hvilket er historisk, taget forhistorien i betragtning.

Under det møde kom der mange gode forslag frem som vi i bestyrelsen har arbejdet videre med. Vi har dog valgt at slå lidt koldt vand i blodet for at få så mange facetter med i projektet som overhoved muligt så vi ikke bagefter syntes der mangler noget.

Vi i bestyrelsen ser hele vejprojektet som et kvarterløft og har i forbindelse med dette haft mange gode diskussioner om hvad vi hver især har af forventninger. Da er vi heldige at medlemmerne i bestyrelsen er delt ud over hele grundejerforeningen med hver vores mærkesager og forventninger til projektet er jeg ganske fortrøstningsfuld over at vi nok skal komme med et meget bredt forslag på en kommende ekstraordinær generalforsamling i maj måned.

Med de venligste hilsner,

Bjørn Theodorsen
Formand

 

Referat generalforsamling 2014-04-08 (pdf)

Formandens beretning 2014 (pdf)

Budget for GF året 2014 (pdf)

Budget for vejfond året 2014 (pdf)