I denne uge er NCC i gang med at rette op og udlægge vejunderlaget på sidevejene. Dog har der været sætninger på vejene og NCC ikke kan garantere en tilfredsstillende kvalitet, hvis de skulle afslutte nu med ny færdig belægning. Derfor er bestyrelsen gået med til at NCC først afslutter sidevejene i forbindelse med, at Sundbyvestervej får den afsluttende belægning i maj 2015.

Frem til maj 2015 er alt normal trafik tilladt, også tunge lastbiler. Efter at NCC udlagt den afsluttende belægning i maj 2015, må tunge køretøjer ikke køre på vores veje de første 3 måneder. Også det efterfølgende år skal vi passe ekstra på vores nye veje.

Bestyrelsen anbefaler at hver grundejer ordner deres fortov før april 2015, sådan at arbejdet med fortovene ikke giver skader på den nye belægning. Husk at det er hver grundejer, der er ansvarlig for at sit fortov lever op til Københavns Kommunes krav til fortov.

Grundejerens ansvar

Hvis du bor på privat fællesvej, har du som grundejer altid det juridiske ansvar for at fortov , der grænser op til din grund, og vej er i en forsvarlig, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen eller fortovet. Ansvaret omfatter at vej og fortov er tilgængelige og at vejene og fortovet er i god og forsvarlig stand.

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-eller-privat-vej/vedligehold-af-veje