Grundejerforening for Sundbyvestervej, Byagervej, Tværagervej, Solskiftevej, Markskiftevej og Røde Mellemvej

Måned: oktober 2014

Renovering af fortov

Nu når vi snart har vores nye veje på plads har bestyrelsen samlet alle informationer og retningslinjer vedrørende renovering af fortov i foreningens område (undtagen Røde Mellemvej) til hjælp for alle grundejere.

Da vi ikke som forening har lavet et fællesprojekt for at renovere fortovene er det den enkle grundejers ansvar at deres fortov lever op til kommunens krav om at fliser ligger på en ansvarlig måde i relation til kantsten så der ikke er nogen risiko for at nogen kan snuble og komme til skade.

Grundejerens ansvar

Ønsker du at få, ændret dit fortov eller ændre/flytte en overkørsel(indkørsel), skal du søge kommunen om tilladelse. Det gælder både for private fællesveje og for offentlige veje.

Ifølge Københavns Kommune skal du have ja til projektet fra grundejerforeningen eller vejlauget, hvis din ejendom ligger ud til en privat fællesvej med interne retningslinjer for bredden og udformningen af fortov/overkørsler.

Hvis du bor på privat fællesvej, har du som grundejer altid det juridiske ansvar for at vej og fortov , der grænser op til din grund er forsvarlig, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen eller fortovet. Ansvaret omfatter at vej og fortov er tilgængelige og at vejene og fortovet er i god og forsvarlig stand.

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-eller-privat-vej/vedligehold-af-veje

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-paa-veje/aendringer-paa-private-faellesveje/indkoersel

Det skal understrejes at man ikke behøver at skifte sit fortov, men godt kan beholde sine gamle fliser. I vedhæftet dokument finder du en checkliste til når man skal rette sine nuværende fliser op samt kommunens og grundejerforeningens retningslinjer for udskiftning af fliser.

Retninglinjer for fortov og indkørsel (pdf)

Her er kontaktoplysninger til den brolæggere der udskiftede fortovet på Tværagervej i oktober 2014:

Lillelund Brolægning
Kontaktperson: Kenneth Lillelund
Telefon: 24217968
Email: kennethlillelundlarsen@gmail.com

© 2023 GF Friheden

Tema af Anders NorenOp ↑