Formandens beretning  til ordinære general forsamling i Grundejerforeningen Friheden tirsdag d. 28 april 2015

Jeg vil starte med at undskylde at jeg ikke er til stede i aften, mit fravær skyldtes familiære problematikker med min far. Dette er bl.a. også årsagen til at jeg ikke stiller op til genvalg.

Grundejerforeningen har igennem de sidste par år været igennem en udvikling, hvor foreningen bl.a. har fået en hjemmeside (gf-friheden.dk) takke været Sebastian. Thomas har lagt utrolig mange timer i vores vejprojekt. Henrik har fået det økonomiske opdateret til det nye årtusind med PBs mm. Samt Carsten har givet fastelavn arrangementet et frisk pust. Carsten har desværre meddelt at han vil give stafetten vider til en anden og jeg håber der er en ny ildsjæl der vil vider føre hans fantastiske projekt, da det som sagt er det største arrangement som vi afholder her i grundejer foreningen.

Sebastian har valgt at stille op som formand for grundejerforeningen, jeg personligt syntes at det er den bedste kandidat foreningen har haft mulighed for at stemme på i mange år og håber derfor at han får lov til at overtage posten.

Vi nærmer os nu tiden hvor vi alle gerne vil være ude, enten i vores haver eller vores børn der er mere aktive på vejene – jeg vil i den forbindelse bede alle om at tage hensyn til deres naboer ved at ikke at holde fest 24-7 samt sænke farten på vejene.

I forbindelse med vejprojektet er der rigtig mange der selv har fået lavet deres fortove, det er kun dejligt at se.

Der er dog nogle medlemmer der mangler endnu, jeg håber selvfølgelig at de sidste medlemmer får lavet deres fortov, jeg vil i den forbindelse informere om at det ikke er muligt for bestyrelsen at pålægge de medlemmer at udbedre deres fortov, da det kun er kommunen der kan gøre det men når det er sagt så står det de enkelte medlemmer frit for at tilbyde deres hjælp til de medlemmer der mangler.

Der er de sidste år kommet mange nye medlemmer, hvilket kun er dejligt.

Nye medlemmer og nye generationer kræver forståelse for at der kommer mere liv på grunde der tidligere har været meget øde. Renoveringsfasen er trods alt kun midlertidig og naboskabet skal måske vare i mange år. Jeg vil gerne opfordre alle til at byde nye medlemmer velkomne, samt opfordre til at spørge ind til deres intentioner med hus og grund i en form der forebygger nabostrid.

Vores fælledes vejprojekt er noget der har fyldt meget i bestyrelses arbejdet og jeg tror der er nogle hustruer der glæder sig til at det er ved at være færdigt. Det er et stort projekt som jeg mener vi skylder nogle medlemmer et stort tak for

Thomas for at have NCC på speed-dial.

Sebastian som har sørget for løbende at informere medlemmerne om selve projektet.

Samt Henrik for at holde igen når vi andre vil bruge for mange penge, uden de 3 mennesker så tror jeg ikke det var et projekt der ville være blevet til noget.

I forbindelse med optagelse af lån til vejprojektet krævede Banken en om formulering af grundejerforeningens vedtægter. § 8 stk. 3 samt stk.4

Kenneth var i den forbindelse rundt i september 2014 og samle underskrifter/stemmer ind.

Afstemningen blev som følgende

35 sagde Ja

2 sagde nej

14 gav ikke svar

Og i henhold til § 8 stk. 5 er ovenstående vedtægtsændring vedtaget med 2/3 flertal

Da jeg kom til denne grundejerforening var det mit indtryk at bestyrelsen var lidt firkantet. Den bestyrelse der sidder nu har, mener jeg, forbedret dialogen med medlemmerne. Det er mit ønske at I fremover vil værne om en god tone i foreningen.

Formanden takker af. Jeg fortsætter på matriklen, men træder ud af bestyrelsen. Tak for tilliden.

/Bjørn Theodorsen

 

Formandens beretning 2015 (pdf)

Referat generalforsamling 2015 (pdf)

GFF 2015-04-28-bestyrelsesliste (pdf)

Pas på de nye veje (pdf)