… udgør 902,00 kr. for året 2021, for betalte renter i forbindelse med vores fælles lån til vejprojektet (foreningen indberetter ikke nogle oplysninger; det er op til hver grundejer, som betaler til vejfonden, at gøre dette).
Beløbet skrives i rubrik 44 på årets selvangivelse.