Grundejerforening for Sundbyvestervej, Byagervej, Tværagervej, Solskiftevej, Markskiftevej og Røde Mellemvej

Forfatter: Bestyrelsen

Fradrag af renter 2016

Hver grundejer der betaler til vejfonden kan i sin selvangivelse til SKAT fratrække 1.051,63 kr. for 2015, for betalte renter i forbindelse med vores fælles lån til vejprojektet. Foreningen har betalt 49426,50 kr. i renter i 2015, vi er 47 grundejere hvilket giver 1.051,63 kr / grundejere. Foreningen indberetter ikke nogle oplysninger, det er op til hver grundejer at gør dette.

Information og opfølgning angående vejprojektet

NCC kommer at afslutte projektet og etablere den nye belægning også på Sundbyvestervej i løbet af sommeren 2016. Kommunen har justeret vores forslag af placering og udformning af vejbump, disse placeres nu som et ”normalt” vejbump på Sundbyvestervej ca. 30-40 meter fra et vejkryds og ikke i selve vejkrydsene til sidevejerne.

Hvis nogen i foreningen ser et sted hvor regnvand ikke løber væk indenfor 1 time, eller andre ting der ikke ser ud at være i orden, kan dette rapporteres til Thomas de Krak, thomas@to-kronen.dk.

Alt løst grus kommer at blive støvsuget op af NCC når projektet er helt afsluttet.

Generalforsamling 2016

Formandens beretning

Til generalforsamling i grundejerforeningen Friheden, tirsdag d. 12 April 2016

Det har været er år hvor vores område har gennemgået flere forandringer. Ny flot belægning på sidevejerne har blevet et fint løft og skåner vores biler. Vi glæder os til at få de nye belægning også ude på Sundbyvestervej når vejprojektet bliver afsluttet i år.

Bestyrelsen har brugt rigtigt meget tid og energi for at gøre vores vejprojekt muligt. Der var været mange mails frem og tilbage. Tegninger der skal opdateres 100 ganger for at få kommunen glad. Telefonsamtale og koordinering med NCC. Vejvandringer, lister og møder. Låneberegninger, bankoplysninger og indbetalinger. Jeg vil sige et stort tak til Thomas De Krak for alt hans arbejde med dette projekt og til Henrik Kristoffersen for all hans arbejde med økonomien.

Kommunen kom til sidst og skiftede ud vor gadebelysning. Personlig syntes jeg det blevet et stort løft for området. Ikke mere de gammeldags hængende luftledninger og lysrørsbelysning. Her i april og maj kommer kommunen og deres leverandører ud for at ordne det sidste som er tilbage i forbindelse med de nye lygtepæle.

Ved sidste generalforsamling i april 2015 tog foreningen en beslutning at skifte den gamle blindvejspæl på sundbyvestervej ved det grønne område til en nye bomløsning for at sikre en rolige trafik i området. Denne bliver etableret her i starten af sommeren.

I sidste år fik vi en mulighed at med hjælp fra en ekstern partner Klimavej kunne få 100% finansiering til at klimatilpasse vores kloaker i vejen og etablere andre muligheder til at samle vand ved skybrud. Da HOFOR fik ind rigtigt mange tilmeldinger af grundejerforeninger som os, ændrede Københavns Kommune specifikationerne dagen før sidste tilmeldingsdato over hvem der er berettiget denne mulighed, og her fald vi så udenfor. Vi fik som aftalt tilbage vores depositum fra Klimavej så der var ikke nogle økonomiske omkostninger for foreningen.

Jeg vil også give et særligt tak til Gabor som været vores sekretær under året. Han har haft styr på alle vores referat, henvendelser fra ejendomsmægler og set til at vi alle blev inviteret til dette møde i aften.
Foreningen har også holdt som sædvanligt fastelavn på det grønne område – en hyggelig tradition for nabolaget.

Jeg vil afslutte formandens beretning med en anden højpunkt fra sidste år. Lørdag d. 29. august arrangeredes en loppemarked på det grønne område. Der var et dejligt vejr. Der var stor opbakning og en rigtig hyggelig måde at møde og omgås med sine naboer på. Jeg håber nogen gjorde en god handel.

Nu blikker vi frem mod at få afsluttet vores vejprojekt og en meget mindre arbejdsbyrde for bestyrelsen. Derfor er det oplagt for dem af jer her i aften der ikke være med i bestyrelsen, at i dag kandidere til en plads i bestyrelsen.

Tak.

Formandens beretning 2016

Referat af generalforsamlingen 2016.04.12

GFF bestyrelsesliste_2016-04-12

Parkering på Sundbyvestervej

Vi har under vejprojektet lært, at kommunen ser det stykke jord mellem belægningen på Sundbyvestervej og skel til vores grundejere som et fortov. Det betyder at hver grundejer skal holde dette stykke i en stand, så man kan gå der, og biler må ikke parkere med to hjul i dette stykke. Parkering bør ske på egen grund, på sidevejerne, eller på belægningen på Sundbyvestervej, dog må den parkerede bil ikke blokkere for et andet køretøj, op til en størrelse af en brandbil, der skal kunne passere.

Rykkergebyr og inkasso

Ved generalforsamlingen 2016 gjorde bestyrelsen alle opmærksomme på foreningens proces for ubetalt kontingent. Da en ubetalt eller forsinket kontingent giver meget ekstra arbejde for foreningens kasserer vil vi opfordre alle at betale til tiden og brug betalingsservice.

  • Hvis en indbetaling ikke er registreret på foreningen konto 2 dage efter forfaldsdagen bliver en rykker sent ud med et rykkegebyr på 100 kr.
  • Hvis ikke kontingentet og de 100 kr. er blevet betalt indenfor 10 dage, sendes en ny rykker ud med et yderligere rykkergebyr på 100 kr.
  • Hvis ikke kontingentet og de 200 kr. i gebyr blevet betalt indenfor 10 dage bliver sagen sendt til inkasso.

Generalforsamling 2015

Formandens beretning  til ordinære general forsamling i Grundejerforeningen Friheden tirsdag d. 28 april 2015

Jeg vil starte med at undskylde at jeg ikke er til stede i aften, mit fravær skyldtes familiære problematikker med min far. Dette er bl.a. også årsagen til at jeg ikke stiller op til genvalg.

Grundejerforeningen har igennem de sidste par år været igennem en udvikling, hvor foreningen bl.a. har fået en hjemmeside (gf-friheden.dk) takke været Sebastian. Thomas har lagt utrolig mange timer i vores vejprojekt. Henrik har fået det økonomiske opdateret til det nye årtusind med PBs mm. Samt Carsten har givet fastelavn arrangementet et frisk pust. Carsten har desværre meddelt at han vil give stafetten vider til en anden og jeg håber der er en ny ildsjæl der vil vider føre hans fantastiske projekt, da det som sagt er det største arrangement som vi afholder her i grundejer foreningen.

Sebastian har valgt at stille op som formand for grundejerforeningen, jeg personligt syntes at det er den bedste kandidat foreningen har haft mulighed for at stemme på i mange år og håber derfor at han får lov til at overtage posten.

Vi nærmer os nu tiden hvor vi alle gerne vil være ude, enten i vores haver eller vores børn der er mere aktive på vejene – jeg vil i den forbindelse bede alle om at tage hensyn til deres naboer ved at ikke at holde fest 24-7 samt sænke farten på vejene.

I forbindelse med vejprojektet er der rigtig mange der selv har fået lavet deres fortove, det er kun dejligt at se.

Der er dog nogle medlemmer der mangler endnu, jeg håber selvfølgelig at de sidste medlemmer får lavet deres fortov, jeg vil i den forbindelse informere om at det ikke er muligt for bestyrelsen at pålægge de medlemmer at udbedre deres fortov, da det kun er kommunen der kan gøre det men når det er sagt så står det de enkelte medlemmer frit for at tilbyde deres hjælp til de medlemmer der mangler.

Der er de sidste år kommet mange nye medlemmer, hvilket kun er dejligt.

Nye medlemmer og nye generationer kræver forståelse for at der kommer mere liv på grunde der tidligere har været meget øde. Renoveringsfasen er trods alt kun midlertidig og naboskabet skal måske vare i mange år. Jeg vil gerne opfordre alle til at byde nye medlemmer velkomne, samt opfordre til at spørge ind til deres intentioner med hus og grund i en form der forebygger nabostrid.

Vores fælledes vejprojekt er noget der har fyldt meget i bestyrelses arbejdet og jeg tror der er nogle hustruer der glæder sig til at det er ved at være færdigt. Det er et stort projekt som jeg mener vi skylder nogle medlemmer et stort tak for

Thomas for at have NCC på speed-dial.

Sebastian som har sørget for løbende at informere medlemmerne om selve projektet.

Samt Henrik for at holde igen når vi andre vil bruge for mange penge, uden de 3 mennesker så tror jeg ikke det var et projekt der ville være blevet til noget.

I forbindelse med optagelse af lån til vejprojektet krævede Banken en om formulering af grundejerforeningens vedtægter. § 8 stk. 3 samt stk.4

Kenneth var i den forbindelse rundt i september 2014 og samle underskrifter/stemmer ind.

Afstemningen blev som følgende

35 sagde Ja

2 sagde nej

14 gav ikke svar

Og i henhold til § 8 stk. 5 er ovenstående vedtægtsændring vedtaget med 2/3 flertal

Da jeg kom til denne grundejerforening var det mit indtryk at bestyrelsen var lidt firkantet. Den bestyrelse der sidder nu har, mener jeg, forbedret dialogen med medlemmerne. Det er mit ønske at I fremover vil værne om en god tone i foreningen.

Formanden takker af. Jeg fortsætter på matriklen, men træder ud af bestyrelsen. Tak for tilliden.

/Bjørn Theodorsen

 

Formandens beretning 2015 (pdf)

Referat generalforsamling 2015 (pdf)

GFF 2015-04-28-bestyrelsesliste (pdf)

Pas på de nye veje (pdf)

 

Pas på de nye veje!

Vigtigt er at vi alle passer på den nye vej i sær under de første 3 måneder.

Hver grundejer er selv ansvarlig for den del af vejen der går udenfor sin matrikel og skal sørge for at der ikke sker skader på vejen både i de første 3 måneder og efterfølgende.

Vi skal i sær passe på med ikke at få leveret nogen container eller andre tunge ting der kan laver skader i den nye vej. Hvis en container skal bruges skal den placeres på plader for at beskytte vejen.

Status på vejprojekt april 2015

NCCVejene er nu klar til den sidste overflade belægning!

Vi venter på varmt vejr og at kommunen godkender vores bump

Uforudsete udgifter er små og vil ikke ændre det økonomiske oplæg

vejbelægning info kopi

Hvor langt er vi?

Grunden er lagt, vi er klar til det afsluttende lag.

Sidevejene: bliver udjævnet og der ligges et lag mindre sten oven på. Til sidst ligges bindemiddel hvor på afsluttende sidste lag grå sten ligges.

Sundbyvestervej: Afretning, bump og Afsluttende lag, der føres over bump og tilpasses sideveje.

 

Tidsplan

Endelig tidsplan kommer fra NCC i uge 17

Sideveje påbegyndes i 20

Sundbyvestervej påbegyndes sommer 2015, så snart kommune godkender bump

Tidsplan PDF

 

Ændringer

Bump: Formålet er at sænke trafikken specielt ved sideveje. Første oplæg med hævede vejflader i kryds, kunne ikke godkendes hos kommunen, og derfor arbejdes der med et standard bump fra vejdirektoratet. Se tegning.

Skitse vejbump PDF

Placering af bump PDF

Kantsten: Undervejs har det for bestyrelsen givet mening, at området omkring fælles areal, samt enderne på sideveje blev ordentlig afsluttet med kantstene. Her var der ikke på forhånd kantsten vi kunne hæve. Vores gamle kantsten kan ikke bestilles længere, derfor er der her en lille forskel på de sten vi fandt på dba.dk.

 

Økonomi

Der er ekstra omkostninger for 45.000kr. renten er faldet 0,25%

Kantsten: 70 meter ekstra, ca. 15.000kr.

Lån: Den variable rente er faldet med 0,25% siden projektet startede

Kommune: Tegninger ifm. Godkendelse af bump koster ca. 25.000kr., som ikke var forventet.

Diverse: Bump kræver skilte, der er sået græs mm. ca, 5000kr.

 

© 2023 GF Friheden

Tema af Anders NorenOp ↑