GF Friheden

Grundejerforening for Sundbyvestervej, Byagervej, Tværagervej, Solskiftevej, Markskiftevej og Røde Mellemvej

Author: Gabor Budai (sekretær)

Generalforsamling 2020 udskydes

Generalforsamling 2020
Bestyrelsen har besluttet at udskyde årets generalforsamling på ubestemt tid grundet Covid-19 situationen.
Vi håber på, at vi kan afholde generalforsamlingen senere på året – fx efter sommerferien. Vi melder selvfølgelig ud, så snart vi skønner, det er muligt at afholde generalforsamlingen.
Vi ved allerede nu, at vi får brug for en ny kasserer, da Henrik Kristoffersen har valgt at gå af efter 21 år i bestyrelsen. Man må derfor meget gerne overveje, om man skulle have lyst til at stille op som kasserer.

Årets fradrag for medlemmer af vejfonden
Der kan i år trækkes kr. 982,00 fra i skat for den fælles gæld, vi har i vejfonden. Beløbet skrives i rubrik 44 på årets selvangivelse.

Vi håber, at alle er raske og friske i denne tid.
Vi ønsker jer et rigtig godt forår og en god sommer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Referat af generalforsamlingen, april 2019

GFF_Generalforsamling_2019

Fradragsberettigede renteudgifter for vores banklån udgør i 2018 kr. 1040,00 (for de medlemmer som betaler til vejfonden).

Formandens beretning, 2019

GFF_Formandsberetning_2019

Vedtægter for G/F Friheden – revision 2017

G/F Frihedens vedtægter – rev. 2017.05.23

G/F Frihedens ekstraordinære generalforsamling 2017

Ekstraordinær generalforsamling 2017 – referat

Formandens beretning 2017

Formandens beretning

Til generalforsamlingen i grundejerforeningen Friheden, onsdag d. 19 april 2017

Denne generalforsamling er lidt speciel. Vi kan nemlig nu, officielt konstatere, at vores vejprojekt er færdigt. Grundejerforeningen har i årtier prøvet at få bedre veje og for nogle år siden godkendte generalforsamlingen et forslag om at udskifte belægningen på vores daværende grusveje og en mindre køn Sundbyvestervej. Og nu efter to års arbejde har vi fået en smuk vej med ny flot OB-belægning.

Vores område er også blevet mere sikkert. På Sundbyvestervej er der etableret 5 vejbump. Området har fået nye hastighedstavler med 30 km/t der er placeret ved indkørslerne på Sundbyvestervej fra Englandsvej og Røde Mellemvej. Og to spærrebomme er monteret ved det grønne areal for at få knallerter og cykler til også at sænke farten. Vi håber dette vil bidrage til at vi som bor her, dem som besøger os og dem som bare passerer viser mere hensyn og kører forsigtigt så både voksne og børn kan bruge vejene mere sikkert.

Bestyrelsen har brugt rigtigt meget tid og energi på at få kommunen til at godkende vores vejbump, der var mange små detaljer som skulle være perfekte for at det hele kunne blive godkendt. Stor tak til hele bestyrelsen for alt arbejde med vejprojektet. Men lige som sidste år vil jeg sige et særligt stort tak til Thomas De Krak for alt han har gjort og al tid han har brugt på at få dette vejprojekt i havn.

Jeg vil også takke Gabor og Henrik som respektive har været vores sekretær og kasser under året. Gabor har haft styr på alle vores referater, henvendelser fra ejendomsmægler, set til at vi alle blev inviteret til dette møde i aften og meget mere. Henrik har som sædvanligt haft fuldstændigt styr på foreningens økonomi.

Foreningen har også som vanligt afholdt fastelavn på det grønne område – en hyggelig tradition for nabolaget.

For 7 år siden flyttede jeg og min hustru ind i området. Og når vi nu skal videre ud i verden og retter blikket tilbage ser vi hvilket løft hele området har fået under de år vi har oplevet her. Mange grundejere har renoveret deres huse, store dele af fortovet er blevet skiftet ud, vores nye koksgrå veje og nye lygtepæle er bare nogle eksempler på ting som har forskønnet vores grundejerforening.

Jeg siger tak for den tid jeg og min familie har haft jer som naboer og for den tid jeg har haft som formand. Jeg ønsker den nye formand og bestyrelse held og lykke med det fortsatte arbejde.

Venlig hilsen,

Sebastian Michanek
Formand, grundejerforeningen Friheden

Generalforsamling 2017

G/F Frihedens generalforsamling 2017 – referat

“Er du på blind date med din grundejerforening?”

“Er du på blind date med din grundejerforening?”
– artikel fra bladet “Vores Villa” (http://voresvilla.dk/omvoresvilla/), maj 2016

© 2020 GF Friheden

© 2020 powered by cph109webUp ↑