Grundejerforening for Sundbyvestervej, Byagervej, Tværagervej, Solskiftevej, Markskiftevej og Røde Mellemvej

Forfatter: Sebastian (sekretær)

Renovering af fortov

Nu når vi snart har vores nye veje på plads har bestyrelsen samlet alle informationer og retningslinjer vedrørende renovering af fortov i foreningens område (undtagen Røde Mellemvej) til hjælp for alle grundejere.

Da vi ikke som forening har lavet et fællesprojekt for at renovere fortovene er det den enkle grundejers ansvar at deres fortov lever op til kommunens krav om at fliser ligger på en ansvarlig måde i relation til kantsten så der ikke er nogen risiko for at nogen kan snuble og komme til skade.

Grundejerens ansvar

Ønsker du at få, ændret dit fortov eller ændre/flytte en overkørsel(indkørsel), skal du søge kommunen om tilladelse. Det gælder både for private fællesveje og for offentlige veje.

Ifølge Københavns Kommune skal du have ja til projektet fra grundejerforeningen eller vejlauget, hvis din ejendom ligger ud til en privat fællesvej med interne retningslinjer for bredden og udformningen af fortov/overkørsler.

Hvis du bor på privat fællesvej, har du som grundejer altid det juridiske ansvar for at vej og fortov , der grænser op til din grund er forsvarlig, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen eller fortovet. Ansvaret omfatter at vej og fortov er tilgængelige og at vejene og fortovet er i god og forsvarlig stand.

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-eller-privat-vej/vedligehold-af-veje

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-paa-veje/aendringer-paa-private-faellesveje/indkoersel

Det skal understrejes at man ikke behøver at skifte sit fortov, men godt kan beholde sine gamle fliser. I vedhæftet dokument finder du en checkliste til når man skal rette sine nuværende fliser op samt kommunens og grundejerforeningens retningslinjer for udskiftning af fliser.

Retninglinjer for fortov og indkørsel (pdf)

Her er kontaktoplysninger til den brolæggere der udskiftede fortovet på Tværagervej i oktober 2014:

Lillelund Brolægning
Kontaktperson: Kenneth Lillelund
Telefon: 24217968
Email: kennethlillelundlarsen@gmail.com

Information angående vores vejprojekt

I denne uge er NCC i gang med at rette op og udlægge vejunderlaget på sidevejene. Dog har der været sætninger på vejene og NCC ikke kan garantere en tilfredsstillende kvalitet, hvis de skulle afslutte nu med ny færdig belægning. Derfor er bestyrelsen gået med til at NCC først afslutter sidevejene i forbindelse med, at Sundbyvestervej får den afsluttende belægning i maj 2015.

Frem til maj 2015 er alt normal trafik tilladt, også tunge lastbiler. Efter at NCC udlagt den afsluttende belægning i maj 2015, må tunge køretøjer ikke køre på vores veje de første 3 måneder. Også det efterfølgende år skal vi passe ekstra på vores nye veje.

Bestyrelsen anbefaler at hver grundejer ordner deres fortov før april 2015, sådan at arbejdet med fortovene ikke giver skader på den nye belægning. Husk at det er hver grundejer, der er ansvarlig for at sit fortov lever op til Københavns Kommunes krav til fortov.

Grundejerens ansvar

Hvis du bor på privat fællesvej, har du som grundejer altid det juridiske ansvar for at fortov , der grænser op til din grund, og vej er i en forsvarlig, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen eller fortovet. Ansvaret omfatter at vej og fortov er tilgængelige og at vejene og fortovet er i god og forsvarlig stand.

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-eller-privat-vej/vedligehold-af-veje

 

Generalforsamling 2014

Formandens beretning på ordinær generalforsamling den 8 april 2014

Jeg vil starte med at byde alle de fremmødte velkomme.

Når jeg ser ud over forsamlingen må jeg endnu engang konstatere at generalforsamlingen ser sig slået af den årlige fastelavns fest. som er grundejerforenings største trækplaster hvilket jo er ganske fantastisk. Men det er jo tankevækkende at det er mere populært i grundejerforeningen at tage masker på og slå med køller, men nu er det jo også nu engang Amager vi bor på.

Som nok alle ved så har vi i bestyrelsen det sidste års tid arbejdet meget på vores vejprojekt. Et projekt som med et klart flertal blev stemt igennem her i februar måned. Hvilket er historisk, taget forhistorien i betragtning.

Under det møde kom der mange gode forslag frem som vi i bestyrelsen har arbejdet videre med. Vi har dog valgt at slå lidt koldt vand i blodet for at få så mange facetter med i projektet som overhoved muligt så vi ikke bagefter syntes der mangler noget.

Vi i bestyrelsen ser hele vejprojektet som et kvarterløft og har i forbindelse med dette haft mange gode diskussioner om hvad vi hver især har af forventninger. Da er vi heldige at medlemmerne i bestyrelsen er delt ud over hele grundejerforeningen med hver vores mærkesager og forventninger til projektet er jeg ganske fortrøstningsfuld over at vi nok skal komme med et meget bredt forslag på en kommende ekstraordinær generalforsamling i maj måned.

Med de venligste hilsner,

Bjørn Theodorsen
Formand

 

Referat generalforsamling 2014-04-08 (pdf)

Formandens beretning 2014 (pdf)

Budget for GF året 2014 (pdf)

Budget for vejfond året 2014 (pdf)

© 2023 GF Friheden

Tema af Anders NorenOp ↑