GF Friheden

Grundejerforening for Sundbyvestervej, Byagervej, Tværagervej, Solskiftevej, Markskiftevej og Røde Mellemvej

Generalforsamling 2015

Formandens beretning  til ordinære general forsamling i Grundejerforeningen Friheden tirsdag d. 28 april 2015

Jeg vil starte med at undskylde at jeg ikke er til stede i aften, mit fravær skyldtes familiære problematikker med min far. Dette er bl.a. også årsagen til at jeg ikke stiller op til genvalg.

Grundejerforeningen har igennem de sidste par år været igennem en udvikling, hvor foreningen bl.a. har fået en hjemmeside (gf-friheden.dk) takke været Sebastian. Thomas har lagt utrolig mange timer i vores vejprojekt. Henrik har fået det økonomiske opdateret til det nye årtusind med PBs mm. Samt Carsten har givet fastelavn arrangementet et frisk pust. Carsten har desværre meddelt at han vil give stafetten vider til en anden og jeg håber der er en ny ildsjæl der vil vider føre hans fantastiske projekt, da det som sagt er det største arrangement som vi afholder her i grundejer foreningen.

Sebastian har valgt at stille op som formand for grundejerforeningen, jeg personligt syntes at det er den bedste kandidat foreningen har haft mulighed for at stemme på i mange år og håber derfor at han får lov til at overtage posten.

Vi nærmer os nu tiden hvor vi alle gerne vil være ude, enten i vores haver eller vores børn der er mere aktive på vejene – jeg vil i den forbindelse bede alle om at tage hensyn til deres naboer ved at ikke at holde fest 24-7 samt sænke farten på vejene.

I forbindelse med vejprojektet er der rigtig mange der selv har fået lavet deres fortove, det er kun dejligt at se.

Der er dog nogle medlemmer der mangler endnu, jeg håber selvfølgelig at de sidste medlemmer får lavet deres fortov, jeg vil i den forbindelse informere om at det ikke er muligt for bestyrelsen at pålægge de medlemmer at udbedre deres fortov, da det kun er kommunen der kan gøre det men når det er sagt så står det de enkelte medlemmer frit for at tilbyde deres hjælp til de medlemmer der mangler.

Der er de sidste år kommet mange nye medlemmer, hvilket kun er dejligt.

Nye medlemmer og nye generationer kræver forståelse for at der kommer mere liv på grunde der tidligere har været meget øde. Renoveringsfasen er trods alt kun midlertidig og naboskabet skal måske vare i mange år. Jeg vil gerne opfordre alle til at byde nye medlemmer velkomne, samt opfordre til at spørge ind til deres intentioner med hus og grund i en form der forebygger nabostrid.

Vores fælledes vejprojekt er noget der har fyldt meget i bestyrelses arbejdet og jeg tror der er nogle hustruer der glæder sig til at det er ved at være færdigt. Det er et stort projekt som jeg mener vi skylder nogle medlemmer et stort tak for

Thomas for at have NCC på speed-dial.

Sebastian som har sørget for løbende at informere medlemmerne om selve projektet.

Samt Henrik for at holde igen når vi andre vil bruge for mange penge, uden de 3 mennesker så tror jeg ikke det var et projekt der ville være blevet til noget.

I forbindelse med optagelse af lån til vejprojektet krævede Banken en om formulering af grundejerforeningens vedtægter. § 8 stk. 3 samt stk.4

Kenneth var i den forbindelse rundt i september 2014 og samle underskrifter/stemmer ind.

Afstemningen blev som følgende

35 sagde Ja

2 sagde nej

14 gav ikke svar

Og i henhold til § 8 stk. 5 er ovenstående vedtægtsændring vedtaget med 2/3 flertal

Da jeg kom til denne grundejerforening var det mit indtryk at bestyrelsen var lidt firkantet. Den bestyrelse der sidder nu har, mener jeg, forbedret dialogen med medlemmerne. Det er mit ønske at I fremover vil værne om en god tone i foreningen.

Formanden takker af. Jeg fortsætter på matriklen, men træder ud af bestyrelsen. Tak for tilliden.

/Bjørn Theodorsen

 

Formandens beretning 2015 (pdf)

Referat generalforsamling 2015 (pdf)

GFF 2015-04-28-bestyrelsesliste (pdf)

Pas på de nye veje (pdf)

 

Pas på de nye veje!

Vigtigt er at vi alle passer på den nye vej i sær under de første 3 måneder.

Hver grundejer er selv ansvarlig for den del af vejen der går udenfor sin matrikel og skal sørge for at der ikke sker skader på vejen både i de første 3 måneder og efterfølgende.

Vi skal i sær passe på med ikke at få leveret nogen container eller andre tunge ting der kan laver skader i den nye vej. Hvis en container skal bruges skal den placeres på plader for at beskytte vejen.

Indkaldelse til Generalforsamling d. 28. april 2015

Se indkaldelsen her: Indkaldelse generalforsamling 2015

Status på vejprojekt april 2015

NCCVejene er nu klar til den sidste overflade belægning!

Vi venter på varmt vejr og at kommunen godkender vores bump

Uforudsete udgifter er små og vil ikke ændre det økonomiske oplæg

vejbelægning info kopi

Hvor langt er vi?

Grunden er lagt, vi er klar til det afsluttende lag.

Sidevejene: bliver udjævnet og der ligges et lag mindre sten oven på. Til sidst ligges bindemiddel hvor på afsluttende sidste lag grå sten ligges.

Sundbyvestervej: Afretning, bump og Afsluttende lag, der føres over bump og tilpasses sideveje.

 

Tidsplan

Endelig tidsplan kommer fra NCC i uge 17

Sideveje påbegyndes i 20

Sundbyvestervej påbegyndes sommer 2015, så snart kommune godkender bump

Tidsplan PDF

 

Ændringer

Bump: Formålet er at sænke trafikken specielt ved sideveje. Første oplæg med hævede vejflader i kryds, kunne ikke godkendes hos kommunen, og derfor arbejdes der med et standard bump fra vejdirektoratet. Se tegning.

Skitse vejbump PDF

Placering af bump PDF

Kantsten: Undervejs har det for bestyrelsen givet mening, at området omkring fælles areal, samt enderne på sideveje blev ordentlig afsluttet med kantstene. Her var der ikke på forhånd kantsten vi kunne hæve. Vores gamle kantsten kan ikke bestilles længere, derfor er der her en lille forskel på de sten vi fandt på dba.dk.

 

Økonomi

Der er ekstra omkostninger for 45.000kr. renten er faldet 0,25%

Kantsten: 70 meter ekstra, ca. 15.000kr.

Lån: Den variable rente er faldet med 0,25% siden projektet startede

Kommune: Tegninger ifm. Godkendelse af bump koster ca. 25.000kr., som ikke var forventet.

Diverse: Bump kræver skilte, der er sået græs mm. ca, 5000kr.

 

Renovering af fortov

Nu når vi snart har vores nye veje på plads har bestyrelsen samlet alle informationer og retningslinjer vedrørende renovering af fortov i foreningens område (undtagen Røde Mellemvej) til hjælp for alle grundejere.

Da vi ikke som forening har lavet et fællesprojekt for at renovere fortovene er det den enkle grundejers ansvar at deres fortov lever op til kommunens krav om at fliser ligger på en ansvarlig måde i relation til kantsten så der ikke er nogen risiko for at nogen kan snuble og komme til skade.

Grundejerens ansvar

Ønsker du at få, ændret dit fortov eller ændre/flytte en overkørsel(indkørsel), skal du søge kommunen om tilladelse. Det gælder både for private fællesveje og for offentlige veje.

Ifølge Københavns Kommune skal du have ja til projektet fra grundejerforeningen eller vejlauget, hvis din ejendom ligger ud til en privat fællesvej med interne retningslinjer for bredden og udformningen af fortov/overkørsler.

Hvis du bor på privat fællesvej, har du som grundejer altid det juridiske ansvar for at vej og fortov , der grænser op til din grund er forsvarlig, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen eller fortovet. Ansvaret omfatter at vej og fortov er tilgængelige og at vejene og fortovet er i god og forsvarlig stand.

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-eller-privat-vej/vedligehold-af-veje

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-paa-veje/aendringer-paa-private-faellesveje/indkoersel

Det skal understrejes at man ikke behøver at skifte sit fortov, men godt kan beholde sine gamle fliser. I vedhæftet dokument finder du en checkliste til når man skal rette sine nuværende fliser op samt kommunens og grundejerforeningens retningslinjer for udskiftning af fliser.

Retninglinjer for fortov og indkørsel (pdf)

Information angående vores vejprojekt

I denne uge er NCC i gang med at rette op og udlægge vejunderlaget på sidevejene. Dog har der været sætninger på vejene og NCC ikke kan garantere en tilfredsstillende kvalitet, hvis de skulle afslutte nu med ny færdig belægning. Derfor er bestyrelsen gået med til at NCC først afslutter sidevejene i forbindelse med, at Sundbyvestervej får den afsluttende belægning i maj 2015.

Frem til maj 2015 er alt normal trafik tilladt, også tunge lastbiler. Efter at NCC udlagt den afsluttende belægning i maj 2015, må tunge køretøjer ikke køre på vores veje de første 3 måneder. Også det efterfølgende år skal vi passe ekstra på vores nye veje.

Bestyrelsen anbefaler at hver grundejer ordner deres fortov før april 2015, sådan at arbejdet med fortovene ikke giver skader på den nye belægning. Husk at det er hver grundejer, der er ansvarlig for at sit fortov lever op til Københavns Kommunes krav til fortov.

Grundejerens ansvar

Hvis du bor på privat fællesvej, har du som grundejer altid det juridiske ansvar for at fortov , der grænser op til din grund, og vej er i en forsvarlig, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen eller fortovet. Ansvaret omfatter at vej og fortov er tilgængelige og at vejene og fortovet er i god og forsvarlig stand.

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-eller-privat-vej/vedligehold-af-veje

 

Newer posts

© 2020 GF Friheden

© 2020 powered by cph109webUp ↑