Grundejerforening for Sundbyvestervej, Byagervej, Tværagervej, Solskiftevej, Markskiftevej og Røde Mellemvej

Kategori: Generalforsamling

Formandens beretning 2017

Formandens beretning

Til generalforsamlingen i grundejerforeningen Friheden, onsdag d. 19 april 2017

Denne generalforsamling er lidt speciel. Vi kan nemlig nu, officielt konstatere, at vores vejprojekt er færdigt. Grundejerforeningen har i årtier prøvet at få bedre veje og for nogle år siden godkendte generalforsamlingen et forslag om at udskifte belægningen på vores daværende grusveje og en mindre køn Sundbyvestervej. Og nu efter to års arbejde har vi fået en smuk vej med ny flot OB-belægning.

Vores område er også blevet mere sikkert. På Sundbyvestervej er der etableret 5 vejbump. Området har fået nye hastighedstavler med 30 km/t der er placeret ved indkørslerne på Sundbyvestervej fra Englandsvej og Røde Mellemvej. Og to spærrebomme er monteret ved det grønne areal for at få knallerter og cykler til også at sænke farten. Vi håber dette vil bidrage til at vi som bor her, dem som besøger os og dem som bare passerer viser mere hensyn og kører forsigtigt så både voksne og børn kan bruge vejene mere sikkert.

Bestyrelsen har brugt rigtigt meget tid og energi på at få kommunen til at godkende vores vejbump, der var mange små detaljer som skulle være perfekte for at det hele kunne blive godkendt. Stor tak til hele bestyrelsen for alt arbejde med vejprojektet. Men lige som sidste år vil jeg sige et særligt stort tak til Thomas De Krak for alt han har gjort og al tid han har brugt på at få dette vejprojekt i havn.

Jeg vil også takke Gabor og Henrik som respektive har været vores sekretær og kasser under året. Gabor har haft styr på alle vores referater, henvendelser fra ejendomsmægler, set til at vi alle blev inviteret til dette møde i aften og meget mere. Henrik har som sædvanligt haft fuldstændigt styr på foreningens økonomi.

Foreningen har også som vanligt afholdt fastelavn på det grønne område – en hyggelig tradition for nabolaget.

For 7 år siden flyttede jeg og min hustru ind i området. Og når vi nu skal videre ud i verden og retter blikket tilbage ser vi hvilket løft hele området har fået under de år vi har oplevet her. Mange grundejere har renoveret deres huse, store dele af fortovet er blevet skiftet ud, vores nye koksgrå veje og nye lygtepæle er bare nogle eksempler på ting som har forskønnet vores grundejerforening.

Jeg siger tak for den tid jeg og min familie har haft jer som naboer og for den tid jeg har haft som formand. Jeg ønsker den nye formand og bestyrelse held og lykke med det fortsatte arbejde.

Venlig hilsen,

Sebastian Michanek
Formand, grundejerforeningen Friheden

Generalforsamling 2016

Formandens beretning

Til generalforsamling i grundejerforeningen Friheden, tirsdag d. 12 April 2016

Det har været er år hvor vores område har gennemgået flere forandringer. Ny flot belægning på sidevejerne har blevet et fint løft og skåner vores biler. Vi glæder os til at få de nye belægning også ude på Sundbyvestervej når vejprojektet bliver afsluttet i år.

Bestyrelsen har brugt rigtigt meget tid og energi for at gøre vores vejprojekt muligt. Der var været mange mails frem og tilbage. Tegninger der skal opdateres 100 ganger for at få kommunen glad. Telefonsamtale og koordinering med NCC. Vejvandringer, lister og møder. Låneberegninger, bankoplysninger og indbetalinger. Jeg vil sige et stort tak til Thomas De Krak for alt hans arbejde med dette projekt og til Henrik Kristoffersen for all hans arbejde med økonomien.

Kommunen kom til sidst og skiftede ud vor gadebelysning. Personlig syntes jeg det blevet et stort løft for området. Ikke mere de gammeldags hængende luftledninger og lysrørsbelysning. Her i april og maj kommer kommunen og deres leverandører ud for at ordne det sidste som er tilbage i forbindelse med de nye lygtepæle.

Ved sidste generalforsamling i april 2015 tog foreningen en beslutning at skifte den gamle blindvejspæl på sundbyvestervej ved det grønne område til en nye bomløsning for at sikre en rolige trafik i området. Denne bliver etableret her i starten af sommeren.

I sidste år fik vi en mulighed at med hjælp fra en ekstern partner Klimavej kunne få 100% finansiering til at klimatilpasse vores kloaker i vejen og etablere andre muligheder til at samle vand ved skybrud. Da HOFOR fik ind rigtigt mange tilmeldinger af grundejerforeninger som os, ændrede Københavns Kommune specifikationerne dagen før sidste tilmeldingsdato over hvem der er berettiget denne mulighed, og her fald vi så udenfor. Vi fik som aftalt tilbage vores depositum fra Klimavej så der var ikke nogle økonomiske omkostninger for foreningen.

Jeg vil også give et særligt tak til Gabor som været vores sekretær under året. Han har haft styr på alle vores referat, henvendelser fra ejendomsmægler og set til at vi alle blev inviteret til dette møde i aften.
Foreningen har også holdt som sædvanligt fastelavn på det grønne område – en hyggelig tradition for nabolaget.

Jeg vil afslutte formandens beretning med en anden højpunkt fra sidste år. Lørdag d. 29. august arrangeredes en loppemarked på det grønne område. Der var et dejligt vejr. Der var stor opbakning og en rigtig hyggelig måde at møde og omgås med sine naboer på. Jeg håber nogen gjorde en god handel.

Nu blikker vi frem mod at få afsluttet vores vejprojekt og en meget mindre arbejdsbyrde for bestyrelsen. Derfor er det oplagt for dem af jer her i aften der ikke være med i bestyrelsen, at i dag kandidere til en plads i bestyrelsen.

Tak.

Formandens beretning 2016

Referat af generalforsamlingen 2016.04.12

GFF bestyrelsesliste_2016-04-12

Generalforsamling 2015

Formandens beretning  til ordinære general forsamling i Grundejerforeningen Friheden tirsdag d. 28 april 2015

Jeg vil starte med at undskylde at jeg ikke er til stede i aften, mit fravær skyldtes familiære problematikker med min far. Dette er bl.a. også årsagen til at jeg ikke stiller op til genvalg.

Grundejerforeningen har igennem de sidste par år været igennem en udvikling, hvor foreningen bl.a. har fået en hjemmeside (gf-friheden.dk) takke været Sebastian. Thomas har lagt utrolig mange timer i vores vejprojekt. Henrik har fået det økonomiske opdateret til det nye årtusind med PBs mm. Samt Carsten har givet fastelavn arrangementet et frisk pust. Carsten har desværre meddelt at han vil give stafetten vider til en anden og jeg håber der er en ny ildsjæl der vil vider føre hans fantastiske projekt, da det som sagt er det største arrangement som vi afholder her i grundejer foreningen.

Sebastian har valgt at stille op som formand for grundejerforeningen, jeg personligt syntes at det er den bedste kandidat foreningen har haft mulighed for at stemme på i mange år og håber derfor at han får lov til at overtage posten.

Vi nærmer os nu tiden hvor vi alle gerne vil være ude, enten i vores haver eller vores børn der er mere aktive på vejene – jeg vil i den forbindelse bede alle om at tage hensyn til deres naboer ved at ikke at holde fest 24-7 samt sænke farten på vejene.

I forbindelse med vejprojektet er der rigtig mange der selv har fået lavet deres fortove, det er kun dejligt at se.

Der er dog nogle medlemmer der mangler endnu, jeg håber selvfølgelig at de sidste medlemmer får lavet deres fortov, jeg vil i den forbindelse informere om at det ikke er muligt for bestyrelsen at pålægge de medlemmer at udbedre deres fortov, da det kun er kommunen der kan gøre det men når det er sagt så står det de enkelte medlemmer frit for at tilbyde deres hjælp til de medlemmer der mangler.

Der er de sidste år kommet mange nye medlemmer, hvilket kun er dejligt.

Nye medlemmer og nye generationer kræver forståelse for at der kommer mere liv på grunde der tidligere har været meget øde. Renoveringsfasen er trods alt kun midlertidig og naboskabet skal måske vare i mange år. Jeg vil gerne opfordre alle til at byde nye medlemmer velkomne, samt opfordre til at spørge ind til deres intentioner med hus og grund i en form der forebygger nabostrid.

Vores fælledes vejprojekt er noget der har fyldt meget i bestyrelses arbejdet og jeg tror der er nogle hustruer der glæder sig til at det er ved at være færdigt. Det er et stort projekt som jeg mener vi skylder nogle medlemmer et stort tak for

Thomas for at have NCC på speed-dial.

Sebastian som har sørget for løbende at informere medlemmerne om selve projektet.

Samt Henrik for at holde igen når vi andre vil bruge for mange penge, uden de 3 mennesker så tror jeg ikke det var et projekt der ville være blevet til noget.

I forbindelse med optagelse af lån til vejprojektet krævede Banken en om formulering af grundejerforeningens vedtægter. § 8 stk. 3 samt stk.4

Kenneth var i den forbindelse rundt i september 2014 og samle underskrifter/stemmer ind.

Afstemningen blev som følgende

35 sagde Ja

2 sagde nej

14 gav ikke svar

Og i henhold til § 8 stk. 5 er ovenstående vedtægtsændring vedtaget med 2/3 flertal

Da jeg kom til denne grundejerforening var det mit indtryk at bestyrelsen var lidt firkantet. Den bestyrelse der sidder nu har, mener jeg, forbedret dialogen med medlemmerne. Det er mit ønske at I fremover vil værne om en god tone i foreningen.

Formanden takker af. Jeg fortsætter på matriklen, men træder ud af bestyrelsen. Tak for tilliden.

/Bjørn Theodorsen

 

Formandens beretning 2015 (pdf)

Referat generalforsamling 2015 (pdf)

GFF 2015-04-28-bestyrelsesliste (pdf)

Pas på de nye veje (pdf)

 

Generalforsamling 2014

Formandens beretning på ordinær generalforsamling den 8 april 2014

Jeg vil starte med at byde alle de fremmødte velkomme.

Når jeg ser ud over forsamlingen må jeg endnu engang konstatere at generalforsamlingen ser sig slået af den årlige fastelavns fest. som er grundejerforenings største trækplaster hvilket jo er ganske fantastisk. Men det er jo tankevækkende at det er mere populært i grundejerforeningen at tage masker på og slå med køller, men nu er det jo også nu engang Amager vi bor på.

Som nok alle ved så har vi i bestyrelsen det sidste års tid arbejdet meget på vores vejprojekt. Et projekt som med et klart flertal blev stemt igennem her i februar måned. Hvilket er historisk, taget forhistorien i betragtning.

Under det møde kom der mange gode forslag frem som vi i bestyrelsen har arbejdet videre med. Vi har dog valgt at slå lidt koldt vand i blodet for at få så mange facetter med i projektet som overhoved muligt så vi ikke bagefter syntes der mangler noget.

Vi i bestyrelsen ser hele vejprojektet som et kvarterløft og har i forbindelse med dette haft mange gode diskussioner om hvad vi hver især har af forventninger. Da er vi heldige at medlemmerne i bestyrelsen er delt ud over hele grundejerforeningen med hver vores mærkesager og forventninger til projektet er jeg ganske fortrøstningsfuld over at vi nok skal komme med et meget bredt forslag på en kommende ekstraordinær generalforsamling i maj måned.

Med de venligste hilsner,

Bjørn Theodorsen
Formand

 

Referat generalforsamling 2014-04-08 (pdf)

Formandens beretning 2014 (pdf)

Budget for GF året 2014 (pdf)

Budget for vejfond året 2014 (pdf)

© 2023 GF Friheden

Tema af Anders NorenOp ↑