Grundejerforening for Sundbyvestervej, Byagervej, Tværagervej, Solskiftevej, Markskiftevej og Røde Mellemvej

Kategori: Vejprojekt

Information og opfølgning angående vejprojektet

NCC kommer at afslutte projektet og etablere den nye belægning også på Sundbyvestervej i løbet af sommeren 2016. Kommunen har justeret vores forslag af placering og udformning af vejbump, disse placeres nu som et ”normalt” vejbump på Sundbyvestervej ca. 30-40 meter fra et vejkryds og ikke i selve vejkrydsene til sidevejerne.

Hvis nogen i foreningen ser et sted hvor regnvand ikke løber væk indenfor 1 time, eller andre ting der ikke ser ud at være i orden, kan dette rapporteres til Thomas de Krak, thomas@to-kronen.dk.

Alt løst grus kommer at blive støvsuget op af NCC når projektet er helt afsluttet.

Pas på de nye veje!

Vigtigt er at vi alle passer på den nye vej i sær under de første 3 måneder.

Hver grundejer er selv ansvarlig for den del af vejen der går udenfor sin matrikel og skal sørge for at der ikke sker skader på vejen både i de første 3 måneder og efterfølgende.

Vi skal i sær passe på med ikke at få leveret nogen container eller andre tunge ting der kan laver skader i den nye vej. Hvis en container skal bruges skal den placeres på plader for at beskytte vejen.

Status på vejprojekt april 2015

NCCVejene er nu klar til den sidste overflade belægning!

Vi venter på varmt vejr og at kommunen godkender vores bump

Uforudsete udgifter er små og vil ikke ændre det økonomiske oplæg

vejbelægning info kopi

Hvor langt er vi?

Grunden er lagt, vi er klar til det afsluttende lag.

Sidevejene: bliver udjævnet og der ligges et lag mindre sten oven på. Til sidst ligges bindemiddel hvor på afsluttende sidste lag grå sten ligges.

Sundbyvestervej: Afretning, bump og Afsluttende lag, der føres over bump og tilpasses sideveje.

 

Tidsplan

Endelig tidsplan kommer fra NCC i uge 17

Sideveje påbegyndes i 20

Sundbyvestervej påbegyndes sommer 2015, så snart kommune godkender bump

Tidsplan PDF

 

Ændringer

Bump: Formålet er at sænke trafikken specielt ved sideveje. Første oplæg med hævede vejflader i kryds, kunne ikke godkendes hos kommunen, og derfor arbejdes der med et standard bump fra vejdirektoratet. Se tegning.

Skitse vejbump PDF

Placering af bump PDF

Kantsten: Undervejs har det for bestyrelsen givet mening, at området omkring fælles areal, samt enderne på sideveje blev ordentlig afsluttet med kantstene. Her var der ikke på forhånd kantsten vi kunne hæve. Vores gamle kantsten kan ikke bestilles længere, derfor er der her en lille forskel på de sten vi fandt på dba.dk.

 

Økonomi

Der er ekstra omkostninger for 45.000kr. renten er faldet 0,25%

Kantsten: 70 meter ekstra, ca. 15.000kr.

Lån: Den variable rente er faldet med 0,25% siden projektet startede

Kommune: Tegninger ifm. Godkendelse af bump koster ca. 25.000kr., som ikke var forventet.

Diverse: Bump kræver skilte, der er sået græs mm. ca, 5000kr.

 

Renovering af fortov

Nu når vi snart har vores nye veje på plads har bestyrelsen samlet alle informationer og retningslinjer vedrørende renovering af fortov i foreningens område (undtagen Røde Mellemvej) til hjælp for alle grundejere.

Da vi ikke som forening har lavet et fællesprojekt for at renovere fortovene er det den enkle grundejers ansvar at deres fortov lever op til kommunens krav om at fliser ligger på en ansvarlig måde i relation til kantsten så der ikke er nogen risiko for at nogen kan snuble og komme til skade.

Grundejerens ansvar

Ønsker du at få, ændret dit fortov eller ændre/flytte en overkørsel(indkørsel), skal du søge kommunen om tilladelse. Det gælder både for private fællesveje og for offentlige veje.

Ifølge Københavns Kommune skal du have ja til projektet fra grundejerforeningen eller vejlauget, hvis din ejendom ligger ud til en privat fællesvej med interne retningslinjer for bredden og udformningen af fortov/overkørsler.

Hvis du bor på privat fællesvej, har du som grundejer altid det juridiske ansvar for at vej og fortov , der grænser op til din grund er forsvarlig, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen eller fortovet. Ansvaret omfatter at vej og fortov er tilgængelige og at vejene og fortovet er i god og forsvarlig stand.

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-eller-privat-vej/vedligehold-af-veje

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-paa-veje/aendringer-paa-private-faellesveje/indkoersel

Det skal understrejes at man ikke behøver at skifte sit fortov, men godt kan beholde sine gamle fliser. I vedhæftet dokument finder du en checkliste til når man skal rette sine nuværende fliser op samt kommunens og grundejerforeningens retningslinjer for udskiftning af fliser.

Retninglinjer for fortov og indkørsel (pdf)

Her er kontaktoplysninger til den brolæggere der udskiftede fortovet på Tværagervej i oktober 2014:

Lillelund Brolægning
Kontaktperson: Kenneth Lillelund
Telefon: 24217968
Email: kennethlillelundlarsen@gmail.com

Information angående vores vejprojekt

I denne uge er NCC i gang med at rette op og udlægge vejunderlaget på sidevejene. Dog har der været sætninger på vejene og NCC ikke kan garantere en tilfredsstillende kvalitet, hvis de skulle afslutte nu med ny færdig belægning. Derfor er bestyrelsen gået med til at NCC først afslutter sidevejene i forbindelse med, at Sundbyvestervej får den afsluttende belægning i maj 2015.

Frem til maj 2015 er alt normal trafik tilladt, også tunge lastbiler. Efter at NCC udlagt den afsluttende belægning i maj 2015, må tunge køretøjer ikke køre på vores veje de første 3 måneder. Også det efterfølgende år skal vi passe ekstra på vores nye veje.

Bestyrelsen anbefaler at hver grundejer ordner deres fortov før april 2015, sådan at arbejdet med fortovene ikke giver skader på den nye belægning. Husk at det er hver grundejer, der er ansvarlig for at sit fortov lever op til Københavns Kommunes krav til fortov.

Grundejerens ansvar

Hvis du bor på privat fællesvej, har du som grundejer altid det juridiske ansvar for at fortov , der grænser op til din grund, og vej er i en forsvarlig, så trafikanterne ikke kommer til skade, når de færdes på vejen eller fortovet. Ansvaret omfatter at vej og fortov er tilgængelige og at vejene og fortovet er i god og forsvarlig stand.

www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/offentlig-eller-privat-vej/vedligehold-af-veje

 

© 2023 GF Friheden

Tema af Anders NorenOp ↑