GF Friheden

Grundejerforening for Sundbyvestervej, Byagervej, Tværagervej, Solskiftevej, Markskiftevej og Røde Mellemvej

Side 2 af 4

Formandens beretning 2017

Formandens beretning

Til generalforsamlingen i grundejerforeningen Friheden, onsdag d. 19 april 2017

Denne generalforsamling er lidt speciel. Vi kan nemlig nu, officielt konstatere, at vores vejprojekt er færdigt. Grundejerforeningen har i årtier prøvet at få bedre veje og for nogle år siden godkendte generalforsamlingen et forslag om at udskifte belægningen på vores daværende grusveje og en mindre køn Sundbyvestervej. Og nu efter to års arbejde har vi fået en smuk vej med ny flot OB-belægning.

Vores område er også blevet mere sikkert. På Sundbyvestervej er der etableret 5 vejbump. Området har fået nye hastighedstavler med 30 km/t der er placeret ved indkørslerne på Sundbyvestervej fra Englandsvej og Røde Mellemvej. Og to spærrebomme er monteret ved det grønne areal for at få knallerter og cykler til også at sænke farten. Vi håber dette vil bidrage til at vi som bor her, dem som besøger os og dem som bare passerer viser mere hensyn og kører forsigtigt så både voksne og børn kan bruge vejene mere sikkert.

Bestyrelsen har brugt rigtigt meget tid og energi på at få kommunen til at godkende vores vejbump, der var mange små detaljer som skulle være perfekte for at det hele kunne blive godkendt. Stor tak til hele bestyrelsen for alt arbejde med vejprojektet. Men lige som sidste år vil jeg sige et særligt stort tak til Thomas De Krak for alt han har gjort og al tid han har brugt på at få dette vejprojekt i havn.

Jeg vil også takke Gabor og Henrik som respektive har været vores sekretær og kasser under året. Gabor har haft styr på alle vores referater, henvendelser fra ejendomsmægler, set til at vi alle blev inviteret til dette møde i aften og meget mere. Henrik har som sædvanligt haft fuldstændigt styr på foreningens økonomi.

Foreningen har også som vanligt afholdt fastelavn på det grønne område – en hyggelig tradition for nabolaget.

For 7 år siden flyttede jeg og min hustru ind i området. Og når vi nu skal videre ud i verden og retter blikket tilbage ser vi hvilket løft hele området har fået under de år vi har oplevet her. Mange grundejere har renoveret deres huse, store dele af fortovet er blevet skiftet ud, vores nye koksgrå veje og nye lygtepæle er bare nogle eksempler på ting som har forskønnet vores grundejerforening.

Jeg siger tak for den tid jeg og min familie har haft jer som naboer og for den tid jeg har haft som formand. Jeg ønsker den nye formand og bestyrelse held og lykke med det fortsatte arbejde.

Venlig hilsen,

Sebastian Michanek
Formand, grundejerforeningen Friheden

Fradrag af renter 2016

Hver grundejer der betaler til vejfonden kan i sin selvangivelse til SKAT fratrække 1.051,63 kr. for 2015, for betalte renter i forbindelse med vores fælles lån til vejprojektet. Foreningen har betalt 49426,50 kr. i renter i 2015, vi er 47 grundejere hvilket giver 1.051,63 kr / grundejere. Foreningen indberetter ikke nogle oplysninger, det er op til hver grundejer at gør dette.

Information og opfølgning angående vejprojektet

NCC kommer at afslutte projektet og etablere den nye belægning også på Sundbyvestervej i løbet af sommeren 2016. Kommunen har justeret vores forslag af placering og udformning af vejbump, disse placeres nu som et ”normalt” vejbump på Sundbyvestervej ca. 30-40 meter fra et vejkryds og ikke i selve vejkrydsene til sidevejerne.

Hvis nogen i foreningen ser et sted hvor regnvand ikke løber væk indenfor 1 time, eller andre ting der ikke ser ud at være i orden, kan dette rapporteres til Thomas de Krak, thomas@to-kronen.dk.

Alt løst grus kommer at blive støvsuget op af NCC når projektet er helt afsluttet.

Generalforsamling 2016

Formandens beretning

Til generalforsamling i grundejerforeningen Friheden, tirsdag d. 12 April 2016

Det har været er år hvor vores område har gennemgået flere forandringer. Ny flot belægning på sidevejerne har blevet et fint løft og skåner vores biler. Vi glæder os til at få de nye belægning også ude på Sundbyvestervej når vejprojektet bliver afsluttet i år.

Bestyrelsen har brugt rigtigt meget tid og energi for at gøre vores vejprojekt muligt. Der var været mange mails frem og tilbage. Tegninger der skal opdateres 100 ganger for at få kommunen glad. Telefonsamtale og koordinering med NCC. Vejvandringer, lister og møder. Låneberegninger, bankoplysninger og indbetalinger. Jeg vil sige et stort tak til Thomas De Krak for alt hans arbejde med dette projekt og til Henrik Kristoffersen for all hans arbejde med økonomien.

Kommunen kom til sidst og skiftede ud vor gadebelysning. Personlig syntes jeg det blevet et stort løft for området. Ikke mere de gammeldags hængende luftledninger og lysrørsbelysning. Her i april og maj kommer kommunen og deres leverandører ud for at ordne det sidste som er tilbage i forbindelse med de nye lygtepæle.

Ved sidste generalforsamling i april 2015 tog foreningen en beslutning at skifte den gamle blindvejspæl på sundbyvestervej ved det grønne område til en nye bomløsning for at sikre en rolige trafik i området. Denne bliver etableret her i starten af sommeren.

I sidste år fik vi en mulighed at med hjælp fra en ekstern partner Klimavej kunne få 100% finansiering til at klimatilpasse vores kloaker i vejen og etablere andre muligheder til at samle vand ved skybrud. Da HOFOR fik ind rigtigt mange tilmeldinger af grundejerforeninger som os, ændrede Københavns Kommune specifikationerne dagen før sidste tilmeldingsdato over hvem der er berettiget denne mulighed, og her fald vi så udenfor. Vi fik som aftalt tilbage vores depositum fra Klimavej så der var ikke nogle økonomiske omkostninger for foreningen.

Jeg vil også give et særligt tak til Gabor som været vores sekretær under året. Han har haft styr på alle vores referat, henvendelser fra ejendomsmægler og set til at vi alle blev inviteret til dette møde i aften.
Foreningen har også holdt som sædvanligt fastelavn på det grønne område – en hyggelig tradition for nabolaget.

Jeg vil afslutte formandens beretning med en anden højpunkt fra sidste år. Lørdag d. 29. august arrangeredes en loppemarked på det grønne område. Der var et dejligt vejr. Der var stor opbakning og en rigtig hyggelig måde at møde og omgås med sine naboer på. Jeg håber nogen gjorde en god handel.

Nu blikker vi frem mod at få afsluttet vores vejprojekt og en meget mindre arbejdsbyrde for bestyrelsen. Derfor er det oplagt for dem af jer her i aften der ikke være med i bestyrelsen, at i dag kandidere til en plads i bestyrelsen.

Tak.

Formandens beretning 2016

Referat af generalforsamlingen 2016.04.12

GFF bestyrelsesliste_2016-04-12

Parkering på Sundbyvestervej

Vi har under vejprojektet lært, at kommunen ser det stykke jord mellem belægningen på Sundbyvestervej og skel til vores grundejere som et fortov. Det betyder at hver grundejer skal holde dette stykke i en stand, så man kan gå der, og biler må ikke parkere med to hjul i dette stykke. Parkering bør ske på egen grund, på sidevejerne, eller på belægningen på Sundbyvestervej, dog må den parkerede bil ikke blokkere for et andet køretøj, op til en størrelse af en brandbil, der skal kunne passere.

Rykkergebyr og inkasso

Ved generalforsamlingen 2016 gjorde bestyrelsen alle opmærksomme på foreningens proces for ubetalt kontingent. Da en ubetalt eller forsinket kontingent giver meget ekstra arbejde for foreningens kasserer vil vi opfordre alle at betale til tiden og brug betalingsservice.

  • Hvis en indbetaling ikke er registreret på foreningen konto 2 dage efter forfaldsdagen bliver en rykker sent ud med et rykkegebyr på 100 kr.
  • Hvis ikke kontingentet og de 100 kr. er blevet betalt indenfor 10 dage, sendes en ny rykker ud med et yderligere rykkergebyr på 100 kr.
  • Hvis ikke kontingentet og de 200 kr. i gebyr blevet betalt indenfor 10 dage bliver sagen sendt til inkasso.
« Ældre indlæg Nyere indlæg »

© 2022 GF Friheden

Tema af Anders NorenOp ↑